Březen 2008

Zajímavá technika před zbrojnicí

31. března 2008 v 23:33
Tatra 148 SDH Kunratice
Tatra terrno1 HZS METRO
DENNIS Rapier HS-3 ( záložní technika )


Balonmánie 2006

30. března 2008 v 23:17 | Fíla

Hasičský zásah nanečisto

30. března 2008 v 22:39
Krátkou reportáž můžete shlédnout na TV Metropol - Praha 11

Reportáž na Metropol TV Praha 11

30. března 2008 v 22:35
Krátkou reportáž můžete shlédnout na TV Metropol - Praha 11

Oddíl mladých hasičů

28. března 2008 v 23:55 Oddíl mladých hasičů
Oddíl mladých hasičů
Oddíl mladých hasičů je určen pro děti a dorost ve věku od 10 do 18 let. Po dohodě s vedoucími lze do oddílu přihlásit i mladší děti. Pro členy oddílu je připravena celoroční činnost v podobě her, soutěží, exkurzí a dalších akcí s hasičskou a záchranářskou tematikou.
Členové oddílu mladých hasičů se pravidelně scházejí v hasičské zbrojnici v úterý od 17:00 do 18.30, mimo prázdniny a svátky.

Výjezdy 2007

28. března 2008 v 23:50 Výjezdy
Výjezdy jednotky
V roce 2007 zaznamenala jednotka 30 výjezdů, jednu pohotovost na požární zbrojnici a jedno celopražské prověřovací cvičení. Ze 30 výjezdů se jednalo o 6 požárů, 5 případů čerpání vody ze zatopených prostor a 19 případů odstraňování následků větrné smršti.

Technika, výzbroj a výstroj jednotky

28. března 2008 v 23:49 | Všetek, Ptakoun |  Vybavení

Průběžně aktualizováno!!

Technika
Pro výjezdy k zásahům mají naši dobrovolní hasiči k dispozici tuto mobilní požární techniku:

Kontakty

26. března 2008 v 22:26 Kontakty
Průběžně aktualizováno.


Sídlo a zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov
Bohúňova 1341 / 3
149 00
Praha 11

znak MSDH Chodov

Kontakty:


Starosta sboru: Vladimír Klíž
tel. +420 723 745 297

Velitel jednotky: Jiří Košárek
tel. +420 603 173 306
e-mail: msdh-chodov@seznam.cz


znak MSDH Chodov

Oddíl mladých hasičů


Vedoucí oddílu: Jakub Krutský
tel. +420 737 442 023
e-mail: mhchodov@seznam.cz

znak MSDH Chodov

Hlavní vedoucí tábora: František Tománek
tel. 732 822 340
e-mail: ftomanek@seznam.cz

Zástupce hlavního vedoucího: David Bratršovský
tel: 605 552 895
e-mail: DavidBratrsovsky@seznam.cz

znak MSDH Chodov


Spojení
MHD bus 136, 213, 506, 511, 605, 609, zastávka Metodějova
GPS - 50°1'26.599"N, 14°31'21.019"E
mapa

Jednotka požární ochrany

26. března 2008 v 22:22
Jednotka požární ochrany
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 11 je zařazena v poplachovém plánu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy v kategorii JPO III a vyjíždí na výzvu operačního střediska HZS hl. m. Prahy k požárům, živelným pohromám nebo technickým zásahům.
Zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů je městská část Praha 11, která také jmenuje velitele jednotky. Sbor dobrovolných hasičů jako občanské sdružení na základě smlouvy s městskou částí pečuje o svěřený objekt hasičské zbrojnice, svěřenou požární techniku, získává členy sboru pro činnost v jednotce a navrhuje městské části jmenování velitele jednotky.
Nutnými podmínkami pro členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů jsou věk nad 18 let a dobrý zdravotní stav. Přednost mají lidé zodpovědní, se smyslem pro kolektiv, se zájmem o činnost a techniku hasičů a záchranářů, ochotní věnovat práci u hasičů hodně úsilí a volného času. Členy jednotky se mohou stát muži i ženy.
Členové jednotky se pravidelně scházejí v hasičské zbrojnici každý čtvrtek od 16:00 do 18:00.
Další fotky najdete zde.

Velitelský den

26. března 2008 v 20:39 | Michal Brunner |  Výcviky
Velitelský den se konal 29.3.2008 od 7:00 na HS 5

Historie sboru

26. března 2008 v 18:22 Historie sboru
Ve 2. polovině 19. století hledali lidé v obcích možnost, jak se organizovaně chránit před požáry a dalšími živly, které ohrožovaly životy i stále rozvinutější materiální hodnoty. Logickým východiskem bylo zakládání sborů dobrovolných hasičů. Například v sousedních Kunraticích byl sbor založen 4. června 1893. Ani Chodov nechtěl zůstat pozadu, a tak 8. července roku 1894 svolalo obecní zastupitelstvo veřejnou schůzi, na které bylo rozhodnuto dobrovolný hasičský sbor založit. Byla zakoupena přípřežní stříkačka, která byla deponována v kůlně zemědělské usedlosti p. Hráška. Pohotovostní koňskou přípřež zajišťovaly za úplatu z obecní pokladny zemědělské usedlosti podle zpracovaných tabulek I. a II. pohotovosti. Jako spolková místnost sloužila dobrovolným hasičům restaurace hostince p. Černého v č.p. 28.

Poprvé zasahovali chodovští dobrovolní hasiči v průběhu roku 1898 a to hned u šesti požárů - na Hájích, v Michli, Hrnčířích, Hostivaři, Kunraticích a také "doma" na Chodově, kde ohnivý kohout řádil právě ve zmíněném objektu hostince č.p. 28. Místní sbor zde prokázal dobrou akceschopnost a za pomoci okolních sborů se podařilo pře ohněm uchránit stodolu a chlévy.

Chodovský sbor byl od svého založení velice aktivní a útlum činnosti přinesla až mobilizace mužů do 1. světové války, ze které se nevrátili čtyři členové sboru. Činnost byla obnovena hned na přelomu roků 1918 a 1919, již v podmínkách mladé Československé republiky. Dobrovolní hasiči fungovali i v době protektorátu Čechy a Morava, kdy museli být připraveni na likvidaci požárů a záchranné práce po případných spojeneckých náletech.

V roce 1955 byla celostátní organizace dobrovolných hasičů přejmenována na Československý svaz požární ochrany (ČSPO) a o dva roky později se podle nových stanov ČSPO změnily sbory dobrovolných hasičů na jeho tzv. základní organizace. Místní sbor se tak stal Základní organizací ČSPO v Praze 4 - Chodově. Ve druhé polovině 20. století chodovští dobrovolní hasiči nejen zasahovali u požárů, ale odpracovali mnoho hodin obecně prospěšných prací.

Postupně se zlepšovalo technické vybavení sboru. V roce 1950 získal sbor zdravotnický automobil, v roce 1961 byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje a gumové boty a v roce 1963 byl sbor vybaven požární stříkačkou Mercedes-Benz z roku 1940. Podstatná změna přišla v roce 1978, kdy sbor získal novější požární techniku od tehdejšího Požárního útvaru hl. m. Prahy - byla to cisternová automobilová stříkačka CAS 16 na podvozku Škoda 706, přívěs s přenosným čerpadlem PPS 12 a terénní automobil ARO M-461. Tato změna byla velice potřebná, protože na území Chodova a Hájů v té době vyrůstalo Jižní Město a charakter chráněného území se měnil z příměstského na městský. V souvislosti se získáním novější techniky byly provedeny úpravy tehdejšího objektu požární zbrojnice v ulici Květnového vítězství č.p. 1076 - byla rozšířena garáž, vybudován sušák na hadice a instalována stacionární poplachová siréna.


V osmdesátých letech pokračovala odborná příprava hasičů a důležitou součástí činnosti sboru se stala práce s dětmi a mládeží v oddílu mladých požárníků. Byly také prováděny besedy na školách a organizovány dětské dny. Dodnes pravidelně probíhá výtvarná a literární soutěž "Požární ochrana očima dětí". V obci Velká Chyška v okrese Pacov byla vybudována základna pro letní dětský tábor, který je sborem každoročně pořádán.

Po společenských změnách na konci osmdesátých let se největší organizací dobrovolných hasičů na celostátní úrovni stalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a místní sbor se stal jeho tzv. organizační jednotkou se současným názvem Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov. V roce 1994 sbor oslavil 100. výročí založení. Při této příležitosti proběhla výstava v Chodovské tvrzi. V říjnu roku 1995 se požární jednotka zůčastnila velkého součinnostního cvičení jednotek požární ochrany v podniku Barvy a laky v Průmyslové ulici.

V roce 1998 nastoupila do sboru řada nových mladých členů a přispěla k oživení činnosti sboru a omlazení členské základny. V roce 1999 proběhla oslava 105. výročí založení sboru spojená s vydařeným programem ukázek techniky a činnosti složek integrovaného záchranného systému u rybníka Vrah. V závěru téhož roku zasahovala požární jednotka u rozsáhlého požáru tržnice v Libuši. Po tomto zásahu se podařilo zahájit vybavování členů požární jednotky moderní ochrannou výstrojí - přilbami a zásahovým oděvy. Na konci devadesátých let se také zintenzívnila oboustranně přínosná spolupráce mezi sborem dobrovolných hasičů a městskou částí Praha 11. Viditelným výsledkem této spolupráce je aktivní účast dobrovolných hasičů na každoroční Balonstory, Dnech Prahy 11 a dalších akcích pořádaných pro občany městské části.


V roce 2001, v souladu s platnou legislativou, Rada městské části Praha 11 zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) městské části Praha 11 a velitelem jednotky jmenovala ing. Michala Brunnera. Zajištění náboru a odborné přípravy členů jednotky a péče o svěřené prostory a prostředky požární ochrany je nadále úkolem Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov jako občanského sdružení na úseku požární ochrany. Tento vztah upravuje dohoda o zabezpečování úkolů požární ochrany uzavřená mezi sborem a městskou částí v roce 2001.

Na začátku nového století čekala na chodovské dobrovolné hasiče řada zásahů. V roce 2000 jednotka zasahovala například u závažného požáru budovy pivovaru na Vinohradech a byla v pohotovosti během zasedání Mezinárodního měnového fondu. V roce 2002 byla jednotka nasazena na záchranné a likvidační práce při srpnové povodni v Praze.

Narůstající zásahové činnosti a nárokům na odbornou přípravu a technické vybavení jednotky přestaly vyhovovat omezené prostory hasičské zbrojnice v ulici Květnového vítězství. Proto městská část rozhodla o využití prostoru bývalé blokové kotelny v Bohúňově ulici č.p. 1341 pro potřeby sboru dobrovolných hasičů. Stavební úpravy objektu začaly v průběhu roku 2002 a ve středu 21. května 2003 se konalo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice za účasti významných hostů z Magistrátu, městské části Praha 11 a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Nová hasičská zbrojnice je v té době na dlouhý čas nejmodernější svého druhu v Praze, má dostatečný prostor pro garážování požární techniky a poskytuje dobrovolným hasičům potřebné zázemí.

V průběhu roku 2002 byl městskou částí pro požární jednotku zakoupen novější požární automobil CAS 25 Škoda 706 z roku 1983, který byl v letech 2002 a 2003 dále modernizován s využitím dotací z Magistrátu. V roce 2003 bylo z prostředků městské části zakoupeno plovoucí čerpadlo, HZS hl. m. Prahy zapůjčil kalové čerpadlo a z prostředků Magistrátu byly doplněny moderní zásahové oděvy a přilby pro hasiče.