Březen 2008

Zajímavá technika před zbrojnicí

31. března 2008 v 23:33
Tatra 148 SDH Kunratice
Tatra terrno1 HZS METRO
DENNIS Rapier HS-3 ( záložní technika )


Balonmánie 2006

30. března 2008 v 23:17 | Fíla

Hasičský zásah nanečisto

30. března 2008 v 22:39
Krátkou reportáž můžete shlédnout na TV Metropol - Praha 11

Reportáž na Metropol TV Praha 11

30. března 2008 v 22:35
Krátkou reportáž můžete shlédnout na TV Metropol - Praha 11

Oddíl mladých hasičů

28. března 2008 v 23:55 Oddíl mladých hasičů
Oddíl mladých hasičů
Oddíl mladých hasičů je určen pro děti a dorost ve věku od 10 do 18 let. Po dohodě s vedoucími lze do oddílu přihlásit i mladší děti. Pro členy oddílu je připravena celoroční činnost v podobě her, soutěží, exkurzí a dalších akcí s hasičskou a záchranářskou tematikou.
Členové oddílu mladých hasičů se pravidelně scházejí v hasičské zbrojnici v úterý od 17:00 do 18.30, mimo prázdniny a svátky.

Výjezdy 2007

28. března 2008 v 23:50 Výjezdy
Výjezdy jednotky
V roce 2007 zaznamenala jednotka 30 výjezdů, jednu pohotovost na požární zbrojnici a jedno celopražské prověřovací cvičení. Ze 30 výjezdů se jednalo o 6 požárů, 5 případů čerpání vody ze zatopených prostor a 19 případů odstraňování následků větrné smršti.

Technika, výzbroj a výstroj jednotky

28. března 2008 v 23:49 | Všetek, Ptakoun |  Vybavení

Průběžně aktualizováno!!

Technika
Pro výjezdy k zásahům mají naši dobrovolní hasiči k dispozici tuto mobilní požární techniku:

Kontakty

26. března 2008 v 22:26 Kontakty
Průběžně aktualizováno.


Sídlo a zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov
Bohúňova 1341 / 3
149 00
Praha 11

znak MSDH Chodov

Kontakty:


Starosta sboru: Vladimír Klíž
tel. +420 723 745 297

Velitel jednotky: Jiří Košárek
tel. +420 603 173 306
e-mail: msdh-chodov@seznam.cz


znak MSDH Chodov

Oddíl mladých hasičů


Vedoucí oddílu: Jakub Krutský
tel. +420 737 442 023
e-mail: mhchodov@seznam.cz

znak MSDH Chodov

Hlavní vedoucí tábora: František Tománek
tel. 732 822 340
e-mail: ftomanek@seznam.cz

Zástupce hlavního vedoucího: David Bratršovský
tel: 605 552 895
e-mail: DavidBratrsovsky@seznam.cz

znak MSDH Chodov


Spojení
MHD bus 136, 213, 506, 511, 605, 609, zastávka Metodějova
GPS - 50°1'26.599"N, 14°31'21.019"E
mapa

Jednotka požární ochrany

26. března 2008 v 22:22
Jednotka požární ochrany
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 11 je zařazena v poplachovém plánu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy v kategorii JPO III a vyjíždí na výzvu operačního střediska HZS hl. m. Prahy k požárům, živelným pohromám nebo technickým zásahům.
Zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů je městská část Praha 11, která také jmenuje velitele jednotky. Sbor dobrovolných hasičů jako občanské sdružení na základě smlouvy s městskou částí pečuje o svěřený objekt hasičské zbrojnice, svěřenou požární techniku, získává členy sboru pro činnost v jednotce a navrhuje městské části jmenování velitele jednotky.
Nutnými podmínkami pro členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů jsou věk nad 18 let a dobrý zdravotní stav. Přednost mají lidé zodpovědní, se smyslem pro kolektiv, se zájmem o činnost a techniku hasičů a záchranářů, ochotní věnovat práci u hasičů hodně úsilí a volného času. Členy jednotky se mohou stát muži i ženy.
Členové jednotky se pravidelně scházejí v hasičské zbrojnici každý čtvrtek od 16:00 do 18:00.
Další fotky najdete zde.

Velitelský den

26. března 2008 v 20:39 | Michal Brunner |  Výcviky
Velitelský den se konal 29.3.2008 od 7:00 na HS 5

Historie sboru

26. března 2008 v 18:22 Historie sboru
Ve 2. polovině 19. století hledali lidé v obcích možnost, jak se organizovaně chránit před požáry a dalšími živly, které ohrožovaly životy i stále rozvinutější materiální hodnoty. Logickým východiskem bylo zakládání sborů dobrovolných hasičů. Například v sousedních Kunraticích byl sbor založen 4. června 1893. Ani Chodov nechtěl zůstat pozadu, a tak 8. července roku 1894 svolalo obecní zastupitelstvo veřejnou schůzi, na které bylo rozhodnuto dobrovolný hasičský sbor založit. Byla zakoupena přípřežní stříkačka, která byla deponována v kůlně zemědělské usedlosti p. Hráška. Pohotovostní koňskou přípřež zajišťovaly za úplatu z obecní pokladny zemědělské usedlosti podle zpracovaných tabulek I. a II. pohotovosti. Jako spolková místnost sloužila dobrovolným hasičům restaurace hostince p. Černého v č.p. 28.

Poprvé zasahovali chodovští dobrovolní hasiči v průběhu roku 1898 a to hned u šesti požárů - na Hájích, v Michli, Hrnčířích, Hostivaři, Kunraticích a také "doma" na Chodově, kde ohnivý kohout řádil právě ve zmíněném objektu hostince č.p. 28. Místní sbor zde prokázal dobrou akceschopnost a za pomoci okolních sborů se podařilo pře ohněm uchránit stodolu a chlévy.
Chodovská historie 3

Chodovský sbor byl od svého založení velice aktivní a útlum činnosti přinesla až mobilizace mužů do 1. světové války, ze které se nevrátili čtyři členové sboru. Činnost byla obnovena hned na přelomu roků 1918 a 1919, již v podmínkách mladé Československé republiky. Dobrovolní hasiči fungovali i v době protektorátu Čechy a Morava, kdy museli být připraveni na likvidaci požárů a záchranné práce po případných spojeneckých náletech.
Chodovská historie 5

V roce 1955 byla celostátní organizace dobrovolných hasičů přejmenována na Československý svaz požární ochrany (ČSPO) a o dva roky později se podle nových stanov ČSPO změnily sbory dobrovolných hasičů na jeho tzv. základní organizace. Místní sbor se tak stal Základní organizací ČSPO v Praze 4 - Chodově. Ve druhé polovině 20. století chodovští dobrovolní hasiči nejen zasahovali u požárů, ale odpracovali mnoho hodin obecně prospěšných prací.
Chodovská historie 1

Postupně se zlepšovalo technické vybavení sboru. V roce 1950 získal sbor zdravotnický automobil, v roce 1961 byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje a gumové boty a v roce 1963 byl sbor vybaven požární stříkačkou Mercedes-Benz z roku 1940. Podstatná změna přišla v roce 1978, kdy sbor získal novější požární techniku od tehdejšího Požárního útvaru hl. m. Prahy - byla to cisternová automobilová stříkačka CAS 16 na podvozku Škoda 706, přívěs s přenosným čerpadlem PPS 12 a terénní automobil ARO M-461. Tato změna byla velice potřebná, protože na území Chodova a Hájů v té době vyrůstalo Jižní Město a charakter chráněného území se měnil z příměstského na městský. V souvislosti se získáním novější techniky byly provedeny úpravy tehdejšího objektu požární zbrojnice v ulici Květnového vítězství č.p. 1076 - byla rozšířena garáž, vybudován sušák na hadice a instalována stacionární poplachová siréna.
Chodovská historie 2


V osmdesátých letech pokračovala odborná příprava hasičů a důležitou součástí činnosti sboru se stala práce s dětmi a mládeží v oddílu mladých požárníků. Byly také prováděny besedy na školách a organizovány dětské dny. Dodnes pravidelně probíhá výtvarná a literární soutěž "Požární ochrana očima dětí".
Chodovská historie 6

Po společenských změnách na konci osmdesátých let se největší organizací dobrovolných hasičů na celostátní úrovni stalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a místní sbor se stal jeho tzv. organizační jednotkou se současným názvem Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov. V roce 1994 sbor oslavil 100. výročí založení. Při této příležitosti proběhla výstava v Chodovské tvrzi. V říjnu roku 1995 se požární jednotka zůčastnila velkého součinnostního cvičení jednotek požární ochrany v podniku Barvy a laky v Průmyslové ulici.

V roce 1998 nastoupila do sboru řada nových mladých členů a přispěla k oživení činnosti sboru a omlazení členské základny. V roce 1999 proběhla oslava 105. výročí založení sboru spojená s vydařeným programem ukázek techniky a činnosti složek integrovaného záchranného systému u rybníka Vrah. V závěru téhož roku zasahovala požární jednotka u rozsáhlého požáru tržnice v Libuši. Po tomto zásahu se podařilo zahájit vybavování členů požární jednotky moderní ochrannou výstrojí - přilbami a zásahovým oděvy. Na konci devadesátých let se také zintenzívnila oboustranně přínosná spolupráce mezi sborem dobrovolných hasičů a městskou částí Praha 11. Viditelným výsledkem této spolupráce je aktivní účast dobrovolných hasičů na každoroční Balonstory, Dnech Prahy 11 a dalších akcích pořádaných pro občany městské části.
Chodovská historie 7


V roce 2001, v souladu s platnou legislativou, Rada městské části Praha 11 zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) městské části Praha 11 a velitelem jednotky jmenovala ing. Michala Brunnera. Zajištění náboru a odborné přípravy členů jednotky a péče o svěřené prostory a prostředky požární ochrany je nadále úkolem Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov jako občanského sdružení na úseku požární ochrany. Tento vztah upravuje dohoda o zabezpečování úkolů požární ochrany uzavřená mezi sborem a městskou částí v roce 2001.

Na začátku nového století čekala na chodovské dobrovolné hasiče řada zásahů. V roce 2000 jednotka zasahovala například u závažného požáru budovy pivovaru na Vinohradech a byla v pohotovosti během zasedání Mezinárodního měnového fondu. V roce 2002 byla jednotka nasazena na záchranné a likvidační práce při srpnové povodni v Praze.

Narůstající zásahové činnosti a nárokům na odbornou přípravu a technické vybavení jednotky přestaly vyhovovat omezené prostory hasičské zbrojnice v ulici Květnového vítězství. Proto městská část rozhodla o využití prostoru bývalé blokové kotelny v Bohúňově ulici č.p. 1341 pro potřeby sboru dobrovolných hasičů. Stavební úpravy objektu začaly v průběhu roku 2002 a ve středu 21. května 2003 se konalo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice za účasti významných hostů z Magistrátu, městské části Praha 11 a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Nová hasičská zbrojnice je v té době na dlouhý čas nejmodernější svého druhu v Praze, má dostatečný prostor pro garážování požární techniky a poskytuje dobrovolným hasičům potřebné zázemí.

V průběhu roku 2002 byl městskou částí pro požární jednotku zakoupen novější požární automobil CAS 25 Škoda 706 z roku 1983, který byl v letech 2002 a 2003 dále modernizován s využitím dotací z Magistrátu. V roce 2003 bylo z prostředků městské části zakoupeno plovoucí čerpadlo, HZS hl. m. Prahy zapůjčil kalové čerpadlo a z prostředků Magistrátu byly doplněny moderní zásahové oděvy a přilby pro hasiče.